Priser

Priser

  • Serie med 6 elevhefter ORDMAGI 1-6 Kr. 648,-
  • Lærerveiledning med kopieringsoriginaler til serien ORDMAGI Kr 420,-
  • Serie med 4 bøker i JA-FORLAGS SMÅ LETTLESTBØKER Kr. 280,-

Frakt kommer i tillegg.

Vennligst oppgi leveringsadresse og fakturaadresse. For skoler og kommuner, oppgi ID-nummer eller referanse til bestiller. Til privatpersoner sendes materiellet mot postoppkrav.

Reklame