Kommer snart!

Jeg ser frem til å publisere helt nytt undervisningsmateriell i lesetrening. I løpet av våren 2016 utgir JA-FORLAG en serie med undervisningsopplegg rette mot nybegynerlesere.

Eva Jacobsen Øen