Om JA-FORLAG

Bilde av Eva.jpg

JA-FORLAG er et forlag som tilbyr undervisningsmateriell i lesing og skriving.

Firmaet drives av spesialpedagog Eva Jacobsen Øen. Hun har lang erfaring som lærer i skolen og som rådgiver i PP-tjenesten. Hun har graden Cand.paed.spec fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Firmaet har kontorer i Storgata 64 i Vestfossen med inngang fra fortauet.