Leselyst

Mange elever med lesevansker har et dårligere ordforråd og begrepsapparat enn normallesere. Mange lesesvake elever unngår å lese. Dermed vil de ikke få utviklet ord og begreper. Dette medfører at de får vansker med å forstå teksten. Dette vil igjen forsterke problemet. Får vi opp leselysten, er vi godt i gang. Utfordringen er å gi elever lesestoff som fenger dem, samtidig som de grunnleggende ferdigheter i lesing styrkes.

Jeg får masse energi og glede når jeg ser at elevene mine viser framgang! Det nytter med et skreddersydd opplegg, mestring og god samhandling.

Eva Jacobsen Øen
JA-FORLAG

 

Reklame

ORDMAGI

 

ORDMAGI består av 6 engangshefter for eleven og lærerveiledning med kopieringsoriginaler til bruk i elevheftene: