JA-FORLAG på din skole?

Hvordan kan opplegget ORDMAGI brukes?

  • Som et tiltak for elever som har eller er i ferd med å utvikle lese- og skrivevansker eller dysleksi
  • For elever som strever med rettskriving og skriftforming
  • Som et opplegg for fremmedspråklige der elevene har behov for lesetrening, kunnskap om oppbygging av norsk språk, ord- og begrepstrening

Flere skoler har rutiner med å gjennomføre lesekurs med intensive økter mange ganger i uka i et visst antall uker.

ORDMAGI inneholder trening i alle delelementer som skal til for at en elev skal kunne bli en funksjonell leser.

ORDMAGI er et opplegg for gjennomføring av lesekurs. Erfaring har vist at det må arbeides daglig slik at det kan bli en kjede av sammenhengende undervisningsaktiviteter som kan skape den ønskede progresjon.

ORDMAGI egner seg til bruk i små grupper for å ivareta hver enkelt elev best mulig.

 

Hvilke elever har nytte av å bruke ORDMAGI?

  • Elever som har vært gjennom den grunnleggende leseinnlæringen, men som ennå sliter med bokstav/lydgjenkjenning
  • Elever som stotrer, lyderer langsomt, lyderer feil eller gjetter
  • Elever som har knekt lesekoden men som ikke har god leseflyt og leseforståelse
  • Elever som strever med høyfrekvente ord
  • Elever som trenger å utvide begrepsapparatet og øke ordforrådet
  • Elever som strever med skriving, både rettskriving og skriftforming

Fremmedspråklige elever som har behov for lesetrening på norsk, samtaletrening, ord- og begrepstrening.

Reklame