Leselyst

Mange elever med lesevansker har et dårligere ordforråd og begrepsapparat enn normallesere. Mange lesesvake elever unngår å lese. Dermed vil de ikke få utviklet ord og begreper. Dette medfører at de får vansker med å forstå teksten. Dette vil igjen forsterke problemet. Får vi opp leselysten, er vi godt i gang. Utfordringen er å gi elever lesestoff som fenger dem, samtidig som de grunnleggende ferdigheter i lesing styrkes.

Jeg får masse energi og glede når jeg ser at elevene mine viser framgang! Det nytter med et skreddersydd opplegg, mestring og god samhandling.

Eva Jacobsen Øen
JA-FORLAG

 

Reklame

ORDMAGI

 

ORDMAGI består av 6 engangshefter for eleven og lærerveiledning med kopieringsoriginaler til bruk i elevheftene:

 

JA-FORLAG

Bilde av Eva.jpg

JA-FORLAG er et forlag som tilbyr undervisningsmateriell i lesing og skriving.

Firmaet drives av spesialpedagog Eva Jacobsen Øen. Hun har lang erfaring som lærer i skolen og som rådgiver i PP-tjenesten. Hun har graden Cand paed spec fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Firmaet har kontorer i Storgata 64 i Vestfossen med inngang fra fortauet.

 

 

For faglige oppdateringer og mer informasjon, følg JA-FORLAG på Facebook!   last ned