Leselyst

Mange elever med lesevansker har et dårligere ordforråd og begrepsapparat enn normallesere. Mange lesesvake elever unngår å lese. Dermed vil de ikke få utviklet ord og begreper. Dette medfører at de får vansker med å forstå teksten. Dette vil igjen forsterke problemet. Får vi opp leselysten, er vi godt i gang. Utfordringen er å gi elever lesestoff som fenger dem, samtidig som de grunnleggende ferdigheter i lesing styrkes.

Jeg får masse energi og glede når jeg ser at elevene mine viser framgang! Det nytter med et skreddersydd opplegg, mestring og god samhandling.

Eva Jacobsen Øen
JA-FORLAG

 

Reklame

JA-FORLAGS SMÅ LETTLESTBØKER

JA-FORLAGETS SMÅ LETTLESTBØKER  for begynnerlesere er bøker med enkel tekst og klare bilder. Bøkene passer for barn som har knekt lesekoden. Bøkene kan også brukes som høytlesningsbøker for yngre elever. Serien består av fire bøker.

ORDMAGI

 

ORDMAGI består av 6 engangshefter for eleven og lærerveiledning med kopieringsoriginaler til bruk i elevheftene:

 

JA-FORLAG

Bilde av Eva.jpg

JA-FORLAG er et forlag som tilbyr undervisningsmateriell i lesing og skriving.

Firmaet drives av spesialpedagog Eva Jacobsen Øen. Hun har lang erfaring som lærer i skolen og som rådgiver i PP-tjenesten. Hun har graden Cand paed spec fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Firmaet har kontorer i Storgata 64 i Vestfossen med inngang fra fortauet.

 

 

For faglige oppdateringer og mer informasjon, følg JA-FORLAG på Facebook!   last ned